ČLENOVIA

Predsedníctvo

predseda spolku: Luboš Petrík
čestný predseda: Jozef Kocanda st.

členovia predstavenstva:
Tibor Ruman, Miroslav Miko, Jaromír Augustinič, Karol Motyka, Jozef Kocanda ml.

kontrolór: Marián Bočko

Členovia:

Meno Vinárstvo Adresa Telefón Email
Augustinič Emil Augustinič Emil Družstevná 18, Šenkvice 0907 153 494 emil.vinau@gmail.com
Augustinič Jaromir Augustinič Jaromir Vinohradská 53, Šenkvice 0905 727 900 augustinic.jaromir@zoznam.sk
Baska Zdenek Baska Zdenek Kozara 9, Šenkvice 0908 565 178 zdenobaska@yahoo.com
Bočko Marián Bočko víno Družstevná 49, Šenkvice 0905 446 150 vino@mbocko.sk
Fekete Ivan Fekete & syn Vinohradská 59, Šenkvice 0903 200 413 vinofekete@gmail.com
Figura Ľubomír Eastern vineyards and winery Trlinská 1/a, Šenkvice 0904 683 929 lubomir.figura@gmail.com
Fischer Branislav Vino Dious Horné Orešany 239 0905 624 534 fischer@vinodious.sk
Ďurčovič Imrich Ďurčovič Imrich Modranská 53, Šenkvice 0905 477 271 imrichdurcovic@gmail.com
Jančariková Monika Pivnica Ivana Šarmíra Vinohradská 68, Šenkvice 0905 278 339 jancaricka@hotmail.com
Jančo Jozef Jančo Jozef Záhradná 48, Šenkvice 0905 640 431 jozef.janco1@gmail.com
Kakalik Marek Kakalik Marek Cerovská 138, Šenkvice 0904 589 186 mkakalik@gmail.com
Kocanda Jozef ml. Kocanda Jozef ml. Drobiševa 4, Pezinok 0905 696 477 kocanda.ktv@gmail.com
Kocanda Jozef st. Kocanda Jozef st. Domovina 10, Šenkvice 0905 721 341 kocanda.jozef@gmail.com
Kovačevič Boris Kovačevič Boris Trlínska 41/A, Šenkvice 0918 547 386 bkovacevic255@gmail.com
Kukumberg Kamil Vinárstvo Kukumberg Modranská 22, Šenkvice 0908 038 629 info@vinokukumberg.sk
Lacko Vincent Lacko Vincent Poľná 60, Šenkvice 0905 403 189 pdsenkvice@stonline.sk
Miko Miroslav Miko Miroslav Trlínska 41/A, Šenkvice 0911 810 096 mircomiko@gmail.com
Motyka Karol Motyka Karol Kozare 8, Šenkvice 0905 403 190 pdsenkvice@stonline.sk
Lendel Tomáš
Sunny Winery
 Šenkvice 0911 802 080  len.tomas.del@gmail.com
Strašifták Patrik
Sunny Winery  Šenkvice 0903 322 693  pstrasiftak@gmail.com
Petrík Ľuboš Petrík Ľuboš Vinohradská, Šenkvice 0907 891 868 petrik@janie.sk
Ruman Tibor Ruman Tibor Trlinská 6/a, Šenkvice 0903 373 705 tiborruman@centrum.sk
Somorovský Ondrej Somorovský Ondrej Záhradná 24, Šenkvice 0905 318 385 osomorovsky@gmail.com
Strašifták Branislav Vinárstvo KOZARA Kozare 46, Šenkvice 0903 433 234 obchod@kozara.sk
Stríž Daniel Stríž Daniel Na vršku 128, Vištuk 0908 111 697 strizdaniel@zoznam.sk
Šebo Ladislav Karpatská perla Nádražná 57, Šenkvice 0905 324 457 vino@karpatskaperla.sk
Bartoš Michal Bartoš Michal Chorvátska 36, Šenkvice 0904 465 476 ing.michal.bartos@gmail.com
Somorovský Juraj Sommini Kozare 22, Šenkvice 0918 499 216 juraj.somorovsky@centrum.sk
Maček Peter Vinárstvo KOZARA Kozare 46, Šenkvice 0915 728 739 obchod@kozara.sk
Eugen Jurášek Víno Jurášek Cerovská 5, Šenkvice 0903 702 796 info@vinojurasek.sk
Bobek Viktor Bovinel Zapotok 26, Šenkvice 0903 427 327 bobek.v@bovinel.sk
Fitz Peter Carpate Diem Vínna pivnica Kozare 1778, Šenkvice 0903 959 581 fitz@fpvinarstvo.sk
Repa Jozef repa winery Vištucká 1265/5, Šenkvice 0911 126 922 repawinery@gmail.com