VINOHRADNÍCTVO

Spoznajte vinohrady šenkvických vinárov vďaka vinohradníckemu náučnému chodníku v Šenkviciach.

Vinohradnícky náučný chodník v Šenkviciach

začiatok realizácie: rok 2011

lokalizácia:
Šenkvice, Chorvátska ul. č. 105. Vinohradnícky náučných chodník (VNCH) sa nachádza na 10-árovom pozemku situovanom na severovýchod. Je vysadený na svahu s ílovitou ťažkou pôdou typickou pre túto lokalitu.

správca projektu:
Vlastníkom pozemku, na ktorom sa VNCH nachádza, je obec Šenkvice a jeho prevádzku zabezpečuje miestny Spolok vinohradníkov a vinárov (SVV), ktorý je aj garantom celého projektu.

financovanie:
Hlavným zdrojom boli vlastné prostriedky SVV, dobrovoľná práca jeho členov a tiež grand z Bratislavského samosprávneho kraja.

cieľ:
1. vytvoriť a predstaviť verejnosti ampelografickú zbierku najznámejších odrôd viniča
2. zdokumentovať historický vývoj systémov vedenia viniča

obsah:
1. v záujme naplnenia cieľa projektu bol vysadený vinohrad, ktorý informuje verejnosť o odrodách viniča hroznorodého pestovaných v európskom vinohradníctve s osobitným zreteľom na stredoeurópske ekologické podmienky. Medzi 30 vybranými odrodami sú odrody zaradené do Listiny registrovaných odrôd a tiež novovyšľachtené slovenské odrody, ako aj staré odrody pestované v chotári obce Šenkvice v období stredoveku.
2. druhá časť chodníka prezentuje vývoj systémov vedenia viniča prostredníctvom 15 ukážok základných spôsobov rezu a vedenia viniča od vedenia na hlavu (bezdrôtového spôsobu) až po vysoké vedenie v rôznych modifikáciách (vertiko a záves). Ako základ bola vybraná odroda Tramín červený, ktorý v Šenkviciach vždy dosahoval vynikajúcu kvalitu a bol najžiadanejším vínom aj v bratislavských viechach. Biologický materiál pochádza priamo z južného Tirolska – z obce Tramino – z 80-ročného vinohradu. Celkovo je v 15 radov vysadených 240 ks sadeníc tejto odrody.

Súčasťou náučného chodníka je meteostanica monitorujúca základné meteo parametre potrebné pre efektívnu ochranu viniča ako demonštračný prostriedok podpory starostlivosti vo vinohradníctve.

Prístup k VNCH pre verejnosť:

Počas všetkých aktivít organizovaných SPP (ochutnávky vín, Za vínom do Šenkvíc, Požehnanie mladého vína a pod.) a podujatí, na ktorých sa spolok zúčastňuje (Deň otvorených pivníc na Malokarpatskej vínnej ceste, Otvorené pivnice na sv. Urbana, Deň vo vinohradoch a pod.)

Ďalšie zaujímavosti z oblasti vinohradníctva v obci Šenkvice:

– Zbierka 16 v Československu pestovaných odrôd viniča a ich 160 klonov – na ploche 4,7 ha
– Genofond 600 odrôd viniča – na ploche 3 ha

Obe zbierkové vinice sa nachádzajú v lokalite Pri hájičku.

Kontakt na garantov projektu VNCH:

– Marián Bočko, e-mail: vino@mbocko.sk, 0905446150
– Tibor Ruman, e-mail: tiborruman@centrum.sk, 0903373705

Vinohradnícky náučný chodník v Šenkviciach bol vybudovaný s finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja.