Festival novošľachtencov 21. storočia

V poslednom štvrťstoročí vstúpili do šľachtenia viniča hroznorodého veľmi intenzívne nové metodické postupy, ktoré významne skrátili a zefektívnili tvorbu nových odrôd. Prichádzajúce nové odrody pochádzajú už nielen z kríženia v rámci európskych druhov viniča, ale aj z kríženia medzi európskymi a americkými druhmi /tzv. PIWI odrody/. Cieľom festivalu je preto informovať, poučiť a určite aj potešiť každého, kto sa zaujíma o pestovanie viniča a o jeho nesmierne odrodové bohatstvo. Vymeniť si skúsenosti, vedomosti a možno navodiť nové myšlienky a koncepty.

Garanciu nad odbornou časťou festivalu prevzala významná osobnosť českého vinohradníctva a vinárstva, šľachtiteľ viniča Doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc.

PROGRAM FESTIVALU
7. mája 2024 od 13.00 hod.: Odborná degustácia súťažných vzoriek (Karpatská perla Šenkvice)
17. mája 2024 od 10.00 hod.: Medzinárodný seminár na tému šľachtenia viniča, vyhlásenie výsledkov, odovzdávanie hlavných ocenení, degustácia novošľachtencov (miesto konania bude upresnené podľa počtu prihlásených účastníkov)
18. mája 2024 od 13.00 hod.: Verejná časť výstavy, kultúrny program (KIS – Kultúrne a informačné stredisko v Šenkviciach)

Festivalu sa môžu zúčastniť domáce i zahraničné vína, pochádzajúce zo šľachtiteľského procesu – novošľachtence – ktoré vstúpili do pestovania od roku 2000 (príklady odrôd nespľňajúce uvedené nižšie). Je možné prihlásiť aj vzorky perspektívnych novošľachtencov, ktoré nie sú ešte registrované.

PRIHLASOVANIE VÍN

Vína budú súťažiť v 2 kategóriách:
1. Vína odrôd pochádzajúcich z rezistentného šľachtenia (PIWI), alebo ich cuvée, bez rozdielu farebnosti a obsahu zvyškového cukru
2. Vína z krížencov európskych odrôd viniča hroznorodého, alebo ich cuvée, bez rozdielu farebnosti a obsahu zvyškového cukru
V prípade, ak v každej kategórii sa prihlási viac než 15 vín inej farebnosti ako biele (ružové a červené), budú hodnotené samostatne a najlepšie z nich aj samostatne ocenené.

DORUČENIE VZORIEK

Jedna vzorka predstavuje 6 fliaš vína objemu 0,75 l, alebo 8 fliaš objemu 0,5, 0,375 a 0,2 l.
Zberné miesto pre SR : Vinotéka spolku, Chorvátska 105, Šenkvice v termíne 30. 4. až 2. 5.
2024 od 14.00 do 18.00 a 3. 5. 2024 v čase od 10.00 do 18.00.

Kontakt: Tibor Ruman, tel. 0903 373 705, tiborruman@centrum.sk
Zároveň so súťažnými vzorkami je potrebné dodať vyplnenú prihlášku, ktorá je súčasťou tohto štatútu.
Zberné miesto pre ČR : BS vinařské potřeby, s.r.o., Žižkovská 1230, Veľké Bílovice v dňoch 30.4. až 3. 5. 2024 v čase otváracích hodín predajne /7.30 až 17.00/. Kontakt: 00420519347522, info@vinarskepotreby.cz
Prihlasovanie vzoriek pre ČR prebieha na www.elwis.cz. Vytlačenú prihlášku z ELWIS je potrebné dodať zároveň so vzorkami.
Každá vzorka musí byť označená štandardnými údajmi v zmysle príslušného zákona.

Prihlasovací poplatok za každú súťažnú vzorku je 15 eur. Poplatok je možné zaplatiť v hotovosti pri odovzdávaní vzoriek na odberných miestach, alebo bankovým prevodom na účet organizátora IBAN: SK86 0200 0000 0014 81535659. Od poplatku sú oslobodení prednášajúci. Vystavovateľ má nárok na degustačný pohár a katalóg výstavy vín.

ORGANIZAČNÝ VÝBOR
Branislav Fischer, 0905 624 534, fischer@vinodious.sk
Tibor Ruman, 0903 373 705, tiborruman@centrum.sk
Luboš Petrík, 0907 891 868, petrik@janie.sk
Karol Motyka, 0905 403 190, info@pdsenkvice.sk
Ladislav Šebo, 0905 324 457, ladislav.sebo@karpatskaperla.sk
Ivan Fekete, 0903 200 413, vinofekete@gmail.com

Tieto odrody NIE je možné prihlásiť na FESTIVAL NOVOŠĽACHTENCOV 21. storočia:
– Alibernet, 1975
– André, 1980
– Aurelius, 1983
– Devín, 1997
– Dunaj, 1997
– Muškát moravský, 1987
– Pálava, 1977
– Neronet, 1991
– Zweigeltrebe, 1980

Prílohy:

Statut_Festival_novoslachtencov_21_storocia_Senkvice_2024

Prihlaska_Festival_novoslachtencov_21_storocia_Senkvice_2024