Vstupenka na medzinárodný seminár na tému šľachtenia viniča

59.00 

Kategória:

Popis

Milí vinohradníci, vinári a milovníci vína,

pozývame Vás na medzinárodný seminár na tému šľachtenia viniča v piatok 17. mája 2024 od 10.00 hod v KIS Šenkvice.

V poslednom štvrťstoročí vstúpili do šľachtenia viniča hroznorodého veľmi intenzívne nové metodické postupy, ktoré významne skrátili a zefektívnili tvorbu nových odrôd. Prichádzajúce nové odrody pochádzajú už nielen z kríženia v rámci európskych druhov viniča, ale aj z kríženia medzi európskymi a americkými druhmi /tzv. PIWI odrody/. Cieľom festivalu je preto informovať, poučiť a určite aj potešiť každého, kto sa zaujíma o pestovanie viniča a o jeho nesmierne odrodové bohatstvo. Vymeniť si skúsenosti, vedomosti a možno navodiť nové myšlienky a koncepty.

Garanciu nad odbornou časťou festivalu prevzala významná osobnosť českého vinohradníctva a vinárstva, šľachtiteľ viniča Doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc.

PROGRAM semináru:

9:00 – 10:00 hod. Prezentácia účastníkov

10.00 – 12,30 hod. Najnovšie výsledky v šľachtení viniča v jednotlivých krajinách (Slovensko, Česko, Maďarsko, Rakúsko)

4 prednášajúci zo 4 krajín, budú hovoriť o najnovších odrodách, v rámci svojej krajiny:

Slovensko: ONDREJ KORPÁS
Česko: MILOŠ MICHLOVSKÝ
Rakúsko: ARNOLD TSCHIDA
Maďarsko: PETER TESZLAK

12.30 – 13.00 hod. Diskusia k predneseným témam

13.00 – 14.00 hod. Obed

14.00 – 14.30 hod. Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení za víťazné vína súťaže Festival novošľachtencov 21. storočia

14.30 hod. Degustácia vín novošľachtencov

 

Účastnícky poplatok na seminári je 59 Eur.

 

Postup zakúpenia vstupenky cez stránku ZaVinomDoSenkvic.sk:

1/ Vytvorite objednávku – počet vstupeniek, meno a emailová adresa

2/ Do emailu obdržíte vašu objednávku, ktorú je potrebné zaplatiť prevodom na účet Spolku vinohradníkov a vinárov Šenkvice

Banka: VÚB a.s.
Číslo účtu: 1481535659
Kód banky: 0200
IBAN: SK86 0200 0000 0014 8153 5659
BIC: SUBASKBX
Variabilný symbol: číslo vašej objednávky

3/ Po pripísaní platby na náš účet obdržíte email s objednávkou v statuse „VYBAVENÁ“.

4/ Vytlačené potvrdenie objednávky v statuse VYBAVENÁ (objednávka bola zaplatená) predložíte pri prezentácii účastníkov na seminári.

 

Viac info:

Festival novošľachtencov 21. storočia