DOBRÝ ROČNÍK – Ľuboš Petrík

Adresa: Vinohradská 47A, Šenkvice
tel.: +421 907 891 868
e-mail: petrik@janie.sk; petrikova@janie.sk;
laura.petrikova@gmail.com

Popis: Príbeh nášho malého rodinného vinárstva DOBRÝ ROČNÍK sa odohráva v rodnom dome majiteľa vinárstva v Lehote pri Nitre, kde sa tiež nachádza malá rodinná viac ako 50 ročná vinica.
Víno vyrábame v mini šaržiach s maximálnym objemom do 500 l a je výsledkom práce majiteľa, práce jeho manželky, dcér a ich priateľov, rodinných kamarátov, ktorí sa spoločne o vinič a pôdu okolo neho starajú, zberajú úrodu, lisujú a pripravujú produkt na kvasenie. A hlavne veľa času venujú ochutnávaniu a užívaniu vína na tejto starej rodinnej chalupe.