22. ročník – Výstava vín Šenkvice 2023

Vážený vinár, vinárska spoločnosť- výrobcovia vín. Pozývame Vás do súťaže 22. ročníka Výstavy vín Šenkvice 2023, ktorú organizuje Spolok vinohradníkov a vinárov v Šenkviciach ako člen združenia Malokarpatská vínna cesta. Táto výstava je je zaradená do zoznamu nominačných výstav hroznových vín pre:
Národný salón vín Slovenskej republiky 2023

Dodanie a zber súťažných vzoriek
Súťažiaci dodá organizátorovi súťaže na zbernom mieste vyplnený prihlášku (príloha štatútu výstavy) a po 4 fľaše obsahu 0,75 l , alebo 6 fliaš obsahu 0,5 l a menšie balenie z každej súťažnej  vzorky. Zberné miesto pre vzorky je vo sídle spolku na Chorvátskej ulici č. 105 v Šenkviciach v dňoch 1. marca a 2. marca 2023 v čase od 14.00 do 18.00 hodiny a 3. marca 2023 v čase od 10.00 do 18.00 hodiny. Vystavovateľ je povinný pred odovzdaním vzoriek predložiť vyplnenú prihlášku.

Štartovné za každú vzorku činí 10 € a súťažiaci ju zaplatí pri odovzdávaní vzoriek priamo na zbernom mieste. Súťažiaci so sídlom v Šenkviciach sú od poplatku oslobodení.
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zakúpenie najvyššie ocenených vín za bežné trhové ceny, a to v počte 6 fliaš. Vzorky zostávajú majetkom organizátorov a budú použité na verejnej ochutnávke.


Odborné hodnotenie vzoriek vín vykonajú 5-členné odborné degustačné komisie dňa 8. marca 2023 od 13.00 hodiny v Karpatskej Perle v Šenkviciach.

Verejná ochutnávka vín bude dňa 18. marca 2023 od 13.00-21.00 v KIS Šenkvice. Ceny a diplomy víťazom budú odovzdané o 16.00 hodine.

Kontakt: p. Fischer +421 905 624 534, p. Bočko 0905 446 150, p. Ruman 0903 373 705, p. Fekete 0903 200 413

Prílohy:

Statut_vystava_vin_Senkvice_2023

Prihlaska_vystava_vin_Senkvice_2023