21. ročník – Výstava vín Šenkvice 2022

Vážený vinár, vinárska spoločnosť výrobcovia vín. Pozývame Vás do súťaže 21. ročníka Výstavy vín Šenkvice 2022, ktorú organizuje Spolok vinohradníkov a vinárov v Šenkviciach ako člen
združenia Malokarpatská vínna cesta. Táto výstava je je zaradená do zoznamu nominačných výstav hroznových vín pre:

Národný salón vín Slovenskej republiky 2022

Dodanie a zber súťažných vzoriek
Súťažiaci dodá organizátorovi súťaže na zbernom mieste vyplnený prihlášku (príloha štatútu výstavy) a po 4 fľaše obsahu 0,75 l , alebo 6 fliaš obsahu 0,5 l a menšie balenie z každej súťažnej vzorky. Zberné miesto pre vzorky je vo sídle spolku na Chorvátskej ulici č. 105 v Šenkviciach v dňoch 9. marca 10. marca 2022 v čase od 14.00 do 18.00 hodiny a 11. marca 2022 v čase od 10.00 do 18.00 hodiny. Vystavovateľ je povinný pred odovzdaním vzoriek predložiť vyplnenú prihlášku.

Štartovné za každú vzorku činí 10€ a súťažiaci ju zaplatí pri odovzdávaní vzoriek priamo na zbernom mieste. Súťažiaci so sídlom v Šenkviciach platia štartovné so zľavou 50%.

Odborné hodnotenie vzoriek vín vykonajú 5-členné odborné degustačné komisie dňa 16. marca 2022 od 13.00 hodiny v Kultúrnom dome v Šenkviciach.

Verejná ochutnávka vín bude dňa 2. apríla 2022 od 13.00-21.00 v KIS Šenkvice. Ceny a diplomy víťazom budú odovzdané o 18.00 hodine.

Kontakt: p. Bočko 0905 446150, p. Ruman 0903 373 705, p. Fekete 0903 200 413

Prílohy:

Statut_vystavy_Senkvice_2022

Prihlaska_vystava_vin_senkvice_2022