20. ročník – Výstava vín Šenkvice 2020

Vážený vinár, vinárska spoločnosť – výrobcovia vín. Pozývame Vás do súťaže 20. ročníka Výstavy vín Šenkvice 2020, ktorú organizuje Spolok vinohradníkov a vinárov v Šenkviciach ako člen združenia Malokarpatská vínna cesta. Táto výstava je je zaradená do zoznamu nominačných výstav hroznových vín pre:
Národný salón vín Slovenskej republiky 2020

Súťažiaci dodá organizátorovi súťaže na zbernom mieste vyplnený prihlášku (príloha štatútu výstavy) a po 4 fľaše obsahu 0,75 l , alebo 6 fliaš obsahu 0,5 l a menšie balenie z každej súťažnej vzorky. Zberné miesto pre vzorky je vo sídle spolku na Chorvátskej ulici č. 105 v Šenkviciach v dňoch 3. februára až 6. februára 2020 v čase od 14.00 do 18.00 hodiny a 7. februára 2020 v čase od 10.00 do 18.00 hodiny. Vystavovateľ je povinný pred odovzdaním vzoriek predložiť vyplnenú prihlášku.

Štartovné za každú vzorku činí 7€ a súťažiaci ju zaplatí pri odovzdávaní vzoriek priamo na zbernom mieste. Súťažiaci so sídlom v Šenkviciach neplatia štartovné.

Odborné hodnotenie vzoriek vín vykonajú 5-členné odborné degustačné komisie dňa 12. februára 2020.

Verejná ochutnávka vín bude dňa 7. marca 2020 od 13.00-21.00 v KIS Šenkvice. Ceny a diplomy víťazom budú odovzdané o 16.00 hodine.

Kontakt: p. Bočko 0905 446150, p. Ruman 0903 373 705, p. Fekete 0903 200 413

Prílohy:

Štatút_výstava_vín_Šenkvice_2020

Prihláška_výstava_vín_Šenkvice_2020