Za vínom do Šenkvíc

ZA VÍNOM DO ŠENKVÍC 2019 – v sobotu 27. apríla 2019 od 14.-22.00 hod.

Vstupenky na podujatie

Cena vstupenky je 27€.

Predaj vstupeniek

Podrobné informácie o podujatí Za vínom do Šenkvíc 2019