KONTAKTY

SPOLOK VINOHRADNÍKOV A VINÁROV V ŠENKVICIACH
Chorvátska 105, Šenkvice

e-mail: info@zavinomdosenkvic.sk

 


 

predseda spolku: Marián Bočko, mobil: +421 905 446 150, mail: vino@mbocko.sk

čestný predseda: Jozef Kocanda st., mobil: +421 905 721 341

člen predstavenstva: Tibor Ruman, mobil: +421 903 373 705, mail: tiborruman@centrum.sk

člen predstavenstva: Branislav Strašifták, mobil: +421 903 433 234, mail: strasiftak@clean-tonery.sk

člen predstavenstva: Miroslav Miko, mobil: +421 911 810 096, mail: miko@sbdkredit.sk

člen predstavenstva: Jaromír Augustinič, mobil: +421 905 727 900, mail: augustinic.jaromir@zoznam.sk

člen predstavenstva: Karol Motyka, mobil: +421 905 403 190, mail: pdsenkvice@stonline.sk

člen predstavenstva: Jozef Kocanda ml., mobil: +421 905 696 477, mail: kocanda@termstav.sk

hlavný kontrolór: Ľuboš Petrík, mobil: +421 907 891 868, mail: petrik@fpvinarstvo.sk